1 Statens vegvesen Region vest: Rapport om sambruksfelt E39 Fjøsanger, Bergen Opne dokument
2 Sambruksfelt E39 Fjøsanger, Bergen Opne dokument