1 Evaluering av løyveforvaltninga i Hordaland løyvedistrikt 2017 Opne dokument
2 AUD-rapport nr. 15-2018 Drift og omsetnad i drosjenæringa 2018 Opne dokument