1 Tertialrapport pr. august 2018 - rekneskapsprognose Opne dokument
2 Vedlegg: Budsjettmål 2018 pr. 2. tertial Opne dokument
3 Tillegg til sak - Tertialrapport pr august 2018 - rekneskapsprognose Opne dokument