1 Rapport frå årsmøte i Nordsjøkommisjon 2018 Opne dokument
2 Saksutgreiingar årsmøte i Nordsjøkommisjon 2018 Opne dokument
3 CPMR Cardiff Declaration Opne dokument