1 Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk - Nye oppgaver og ansvar for fylkeskommunen Opne dokument
2 Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk Opne dokument