1 Oppfølging verbalforslag om Oslomodellen Opne dokument