1 Rekneskap ved sal av Løfallstrand ferjekai Opne dokument