1 Tilsyn - Hordaland fylkeskommune - opphevelse av vedtak uten klage Opne dokument