1 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr oktober Opne dokument