1 Konkurranseutsetjing av Rutepakke Bergen sentrum og Bergen nord Opne dokument
2 Konkurranseutsetjing av rutepakke Bergen Sentrum og Bergen nord - svar på oversendingsforslag Opne dokument
3 Innspill biogass til Hordaland Fylkeskommune Opne dokument