1 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune per 15. september 2018 Opne dokument