1 Utkast til klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland - høyringsbrev Opne dokument
2 Utkast til klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland Opne dokument