1 Meldingssak om innhald i møteprotokoll frå fylkessekretariatet Opne dokument