1 Tiltak som kan bidra til å oppnå innsatsområda i "Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022" Opne dokument