1 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogrammet for næringsutvikling i Hordaland pr. 01.10.2014 Opne dokument