1 Sykling i tunnel og oppfølging av dødsulykka i Raunekleivtunnelen i juli 2017 Opne dokument
2 Kartutsnitt over strekningar med sykkelforbod i Hordaland Opne dokument
3 Utdrag frå handbøkene om tilrettelegging for sykling i tunnel Opne dokument
4 Notat frå Statens vegvesen - Vurdering av tryggleik ved sykling i tunnelane på Fv 7 mellom Trengereid og Norheimsund Opne dokument