1 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av tilsynsrapport vidaregåande opplæring for vaksne Sotra vgs Opne dokument
2 Tilsynsrapport vidaregåande opplæring for vaksne Sotra vgs Opne dokument