1 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument
2 Prosjektplan - selskapskontroll av Bybanen AS oktober 2018 Opne dokument