1 Evaluering av haldeplassoppgradering - kantstopp på Fv287 på Øvre Kråkenes. Rapport frå Statens vegvesen. Opne dokument
2 Statens vegvesen 2018 - Evaluering av haldeplassoppgradering. Fv287 Øvre Kråkenes Opne dokument