1 Svar på oversendingsforslag frå fylkestinget - tillegg av tema i Temaplan for landbruk Opne dokument