1 Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument
2 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging ( ikke tilgang til dok. ) Opne dokument