1 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan arkiv og offentlegheit Opne dokument
2 Handlingsplan forvaltningsrevisjonen Arkiv og offentlegheit Opne dokument
3 Endeleg tilsynsrapport og pålegg om utbetring Opne dokument
4 Handlingsplan etter endeleg tilsynsrapport Opne dokument
5 Tiltaksplan - oppfølging av pålegg Opne dokument
6 Svar på tiltaksplan - oppfølging av pålegg Opne dokument
7 Oppfølging av arkivtilsyn - arkivlokale Opne dokument