1 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt Opne dokument
2 Svar til kontrollutvalet – forvaltningsrevisjon planlegging investeringsprosjekt – oppfølging av handlingsplan Opne dokument
3 Rammeavtale frå 1.8.2018 Opne dokument
4 Saksframlegg prosjektrekenskap juni 2018 Opne dokument
5 Vedtak prosjektrekneskap FT 37/18 Opne dokument