1 Statsbudsjettet 2019: Forslag om 21,5 mill. kroner (45,8%) reduksjon i programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk Opne dokument
2 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2019 - programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk - førebels rammer Opne dokument