1 Rekneskapsresultat hittil i 2018 for kontrollutvalet Opne dokument