1 Vedtak TING 02.10.18 forvaltningsrevisjon beredskap på vegnettet Opne dokument