1 Vedtak TING 03.10.18 - Varsling for folkevalde Opne dokument