1 Endring av fagskulen sin plass i styringssystemet Opne dokument
2 Fordeling av oppgaver og kompetanse etter fagskoleloven Opne dokument