1 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune Opne dokument
2 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune Opne dokument
3 Uttale frå UFU om likeverd og likestilling Opne dokument
4 Uttale frå Fylkeseldrerådet til sak om likeverd og likestilling Opne dokument