1 Oppfølging av Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne dokument