1 Nettokostnader fordelt på passasjerar Opne dokument