1 Høyringsuttale - endringar i universitets- og høgskulelova og fagskulelova - studentombod, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø Opne dokument
2 Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø Opne dokument
3 Høringsnotat studentombud, trakassering og læringsmiljø - høring(1423806)(1) Opne dokument
4 Liste høringsinstanser uhl. og fagskoleloven(1426731)(1) Opne dokument