1 Tap av godkjenning som lærebedrift Opne dokument
2 Rutine for tap av godkjenning Opne dokument