1 Fv 550 Kråkevik – Syreflot – ferdigstilling av planarbeid Opne dokument
2 brev frå Ullensvang herad Opne dokument
3 brev frå Statens vegvesen Opne dokument