1 Premiss: Kultur. Regional plan for kultur. Handlingsprogram; status 2018 og rullering av handlingsprogram 2019. Opne dokument
2 Premiss: Kultur. Regional plan for kultur. Handlingsprogram for 2019. Opne dokument
3 Status 2018 handlingsprogram for Premiss: Kultur. Regional plan for kultur. Opne dokument