1 Fv 563 – rundkøyring Florvåg – søknad om forskottering Opne dokument
2 Søknad om fylkesvegmidlar til Fv 563 - rundkøyring Florvåg Opne dokument
3 Avtale mellom Frank Mohn Eiendom AS og Hordaland fylkeskommune Opne dokument