1 Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen vedk. NDLA Opne dokument
2 Vedlegg - brev til styret i NDLA Opne dokument