1 Gjennomføringsplan i eit fireårig heilskapleg opplæringsløp - Eit målretta arbeid med å skaffe elevar læreplass og sikre bedriftene kvalifiserte lærlingar Opne dokument