1 Val av nytt styre for Fagskolen i Hordaland Opne dokument
2 Nytt val av medlemar til styret for Fagskolen i Hordaland Opne dokument
3 Utkast til nye styrevedtekter Opne dokument
4 Styrevedtekter av 230217 Opne dokument
5 Protokoll - Val av nytt styre for Fagskolen i Hordaland Opne dokument