1 Rapport frå elev- og lærlingombodet - oppfølging Opne dokument