1 Møteplan for dialogmøte med kommunane i førebuande arbeid med regional planstrategi - endring av tidspunkt Opne dokument