1 Kvinnheradpakken - delvis bompengefinansiering og fylkeskommunalt bidrag Opne dokument
2 Sak om delvis bompengefinansiering av Kvinnheradpakken - oversending til fylkeskommunal behandling Opne dokument
3 Kvinnheradpakken – fagleg grunnlag for delfinansiering med bompengar Opne dokument
4 Kvinnheradpakken – utvida omtale av Kvinnheradpakken Opne dokument
5 Kvinnherad kommune - protokoll kommunestyret 25.10.2018 (side 11-12) Opne dokument
6 Protokoll Stord formannskap - høyringsuttale 07.11.18 Opne dokument
7 Frå Etne kommune - administrativ uttale Opne dokument
8 Tillegg til sak - Uttale frå Etne kommune Opne dokument
9 Svar på oversendingsforslag frå Statens vegvesen Opne dokument
10 Tillegg til sak - svar på spørsmål i fylkesutvalet 06.12.18 - Kvinnheradpakken Opne dokument