1 Statusrapport for Hjertesone i Bergen november 2018 Opne dokument