1 Notat om bruk av spesialundervisning i bedrift Opne dokument