1 Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune Opne dokument
2 Vedlegg 1 - Designforslag frå Tilbydar A Opne dokument
3 Vedlegg 2 - Designforslag frå Tilbydar B Opne dokument
4 Vedlegg 3 - Designforslag frå Tilbydar C Opne dokument
5 Vedlegg 4 - Designforslag frå Tilbydar D Opne dokument
6 Vedlegg 5 - Designforslag frå Tilbydar E Opne dokument
7 Vedlegg 6 - Tilråding frå fagkomitéen Opne dokument
8 Vedlegg 7 - Fagkomitéen - vurdering og rangering av alle forslag Opne dokument
9 Vedlegg 8 - Referat frå møte i fagkomitéen 6.11.2018 Opne dokument
10 Vedlegg 9 - Patentstyret si forundersøking av dei eigna og godt eigna alternativa Opne dokument
11 Vedlegg 10 - Vurdering av forvekslingsfare mot registrerte våpen i Arkivverket Opne dokument
12 Vedlegg 11 - Innspel frå DPO Grafisk profil om val av fylkesvåpen Opne dokument