1 Tilsetting av kontrollsjef i Vestland fylkeskommune Opne dokument
2 12333405_1_Vurdering av kontrollsjefstilling Opne dokument
3 12333475_1_Bilag 1_ Stillingskartlegging kontrollsjef - svar fra Einar Kåre Ulla Opne dokument
4 12333412_1_Bilag 2_ Stillingskartlegging kontrollsjef - svar fra Hogne Haktorson Opne dokument
5 Krav om innplassering i kontrollsjefstilling i nye Vestland fylkeskommune Opne dokument