1 Svar på interpellasjon i fylkestinget 2.-3. okt. - tillegg Opne dokument