1 Utgreiing om alternative organisasjonsformer for Skyss Opne dokument
2 Omorganisering av Skyss ved Advokatfirma Thommessen Opne dokument
3 Samanhengen mellom strategiske mål og organisering av kollektivtrafikken v/Urbanet analyse Opne dokument
4 Utgreiing av alternative organisasjonsformer for Skyss Opne dokument
5 Intensjonsavtale med Bergen Opne dokument