1 Søknad om fritak frå vervet som varamedlem til Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune - Magne Fauskanger Opne dokument