1 Inntak i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune - overordna prinsipp for inntak – DP 1.5 Opne dokument